Winther Wireless Sales Conditions


Uppdaterat 2020-08-12: 

The following refers only to our Swedish customers:
(Följande avser enbart våra svenska kunder: )


Viktig information om den nya Kemikalieskatten.

Viktig information gällande Winther Wireless AB försäljning av produkter som omfattas av den nya Kemikalieskatten och som kommer att beskattas på varor levererade från och med 1 juli 2017.

Winther Wireless är godkända hos Skatteverket som Lagerhållare. Detta innebär att Winther Wireless kommer att deklarera denna kemikalieskatt själv direkt till Skatteverket i samband med införsel och import av berörda produkter till Sverige.

Winther Wireless kommer att debitera skatt på de varor som berörs till de kunder som inte själva är registrerade Lagerhållare. Vi ber därför våra kunder som själva blivit godkända Lagerhållare att skicka oss en kopia av godkännandet så att undantag kan göras i redovisning och debitering av skattepliktiga varor. Vi behöver korrekt information från dig senast 30:e juni 2017. Skicka underlaget till finance@wintherwireless.se

Kort summering:

Är du lagerhållare?
Då lägger vi inte på kem-skatten på orderbekräftelsen.

Är du INTE lagerhållare?
Då lägger vi på kem-skatten på orderbekräftelsen.

Kem-skatten syns inte på summorna i webshoppen, kem-skatten lägger vi på ordern innan du får en orderbekräftelse via email kort efter du har beställt via shoppen eller email, telefon, etc.

Du hittar lista på kem-skatten per produkt på www.wintherwireless.se , klicka "kemikalieskatt", tryck CTRL och 5 för att snabbt leta upp aktuell artikel. Listan uppdateras löpande.

Har du frågor? Skicka ett email till sales@wintherwireless.se

Viktigt:
I fall du är godkänd lagerhållare och först meddelar oss efter 1:a juli 2017 så kommer vi inte att justera/kreditera redan utfärdade fakturor utan att debitera en administrativ avgift. 

Korrekt orderbekräftelse med kemikalieskatt kommer att skickas ut manuellt av oss i ett separat epost.

En vara lämnas i utbyte för en trasig vara, behöver vi betala skatt för utbytesvaran? 

Ja, det behöver ni göra då det inte finns något undantag för utbytesvaror enligt LSKE.

"Klicka här" för att se kemikalieskatten/avgiften per produkt.


GDPR – NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

1.1      Bakgrund

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du har som enskild.

1.2      Vi värnar om dig som kund och vi värnar om din integritet

Ditt förtroende är viktigt för oss på Winther Wireless AB / Winther bredband. Det är därför viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar de uppgifter vi har om dig och det företag du arbetar för. Vi vill därför försäkra dig om att vi behandlar dessa uppgifter på korrekt sätt.

1.3      Hur samlar vi in uppgifter?

Vi samlar in information om dig på olika sätt, t ex när:

• Du kontaktar oss och ställer frågor med mera.
• Du begär offert
• Du beställer
• Du registrerar dig som kund hos oss.

Vi samlar också information om dig när du frivilligt fyller i något av de formulär vi använder oss av, om du deltar i någon utbildning, ett kundevent eller tävling som vi arrangerar.

Information om hur du använder wintherwireless.se eller wintherbredband.se samlar vi in via så kallade Cookies. Denna typ av information lagras endast i din webbläsare och du kan helt undvika detta genom att inte tillåta cookies. Syftet med dessa Cookies är enbart för att anpassa och optimera din upplevelse av vår hemsida vid återkommande besök.

För att värna om din integritet så försöker vi kontinuerligt minimera mängden information som vi samlar in till det som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

Beroende på vilket åtagande det handlar om så kan det t ex handla om följande information som rör ditt arbete:

• För och efternamn
• Titel
• Telefonnummer till din arbetsplats och din mobiltelefon (arbetet)
• E-postadress (arbetet)
• Besöksadress till din arbetsplats
• Företagsnamn
• Organisationsnummer (företag) eller personnummer (privat personer)
• IP adress som bredbandskund, eller när du har besökt våra hemsidor.
• Använder login namn/lösenord lagras i våra system
• Ibland kan vi också behöva samla in kreditinformation från någon av våra samarbetspartners inom detta område.

Vi samlar också in via ”Datamäklare” som vi köper demografiska data av, för att komplettera information som vi samlar in, t ex för att komma i kontakt med dig om erbjudande till aktuell postadress/tomt

När det gäller företagskunder försöker vi alltid begränsa oss till uppgifter som rör din yrkesroll och det företag du arbetar för. 

När det gäller privat personer som t ex våra bredbandskunder sparar vi information för att kunna fullfölja ingått tjänsteavtal med dig.

1.4      Hur använder vi dina uppgifter?

De uppgifter vi sparar om dig använder vi för att t ex kunna:

• Administrera dina beställningar
• Skicka dig offerter
• Ingå avtal
• Hålla dig informerade om dina serviceärenden och eventuellt underhåll av levererat material
• Hålla dig informerade om nya villkor med mera
• Informera dig om uppdateringar som rör de produkter, applikationer eller tjänster som du och ditt företag köpt av Winther Wireless AB / Winther Bredband
• Bjuda in dig till olika event som utbildning, mässor, seminarier m.m.


När du väljer att prenumerera på information från oss så ska du veta att du enkelt och när som helst kan avbryta prenumerationen genom våra uppsägningslänkar i email utskick, eller kontakta oss.

2       Hur lagrar vi uppgifterna och hur länge

All den data som vi lagrar elektroniskt skyddas dels av vårt företagsnätverk, dels hos någon av våra samarbetspartners som tillhandahåller t ex molntjänster (Personuppgiftsbiträden). De uppgifter vi samlat in om dig och ditt företag sparas under den tid är kund hos oss och för den tid därefter som är nödvändig för att uppfylla lagar och krav – t ex bokföringslagen.

Delar vi med oss av dina uppgifter?

Normalt så delar vi aldrig med oss av de uppgifter vi har om dig eller ditt företag med någon annan, utan att vi först fått ditt samtycke. Undantag från denna normalrutin skulle kunna vara:

Om vi måste göra en kreditupplysning av ditt företag

Om det är ett måste för att kunna erbjuda dig bättre priser eller service från våra leverantörer

En sådan här delning av information sker dock först efter inhämtning av ditt samtycke (avser privatpersoner) genom att du har accepterat våra orderbekräftelser och/eller generella försäljningsvillkor för den aktuella produkten eller tjänst som ärendet avser.-

3       Säga upp din prenumeration

I all vår elektroniska kommunikation med dig som ligger utanför ramen för våra avtalsenliga åtaganden som t ex offerter, order/fakturering, service och underhåll så kan du som kund enkelt säga upp din prenumeration genom att nyttja någon av våra uppsägningslänkar som finns i vår kommunikation. Eller kontakta oss för att avstå mottagning av framtidiga utskick med mera.

4       Dina rättigheter     

Du har vissa lagstadgade rättigheter som du kan göra gällande mot Bolaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter.

• Rätt till tillgång/registerutdrag. Du har rätt att få svar på huruvida Bolaget behandlar personuppgifter om dig. Om så är fallet har du rätt till information om bl.a. vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som tar del av dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

• Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att begära att Bolaget överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på automatiserad väg, och som grundas på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part.

• Rättelse av felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget korrigerar felaktig eller icke komplett information om dig själv.

• Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål som vi samlade in personuppgifterna för.

• Rätt att göra invändningar mot Bolagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa förutsättningar invända mot Bolagets behandling av dina personuppgifter.

• Rätt att invända mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Om du invänder mot sådan behandling ska Bolaget utan onödigt dröjsmål upphöra med all direktmarknadsföring till dig.

• Rätt till begränsning av behandling dina personuppgifter. Du har rätt att begära en begränsning av Bolagets behandling av dina personuppgifter i vissa fall. Om du exempelvis har bestridit att dina personuppgifter är korrekta, kan du begära begränsning av behandlingen under en tid som ger Bolaget möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

• Klagomål. Om du har klagomål avseende Bolagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att inge sådant klagomål till Datainspektionen. Om du vill framställa begäran om registerutdrag, dataportabilitet, rättelse, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud, se nedan.

5       Om denna policy

Vi på Winther arbetar kontinuerligt på att uppdatera vår integritetspolicy så att den möter de lagar och regler som gäller. När vi gör ändringar i policyn kommer vi alltid publicera senaste version på vår hemsida.

6       Kontakta oss

Har du frågor om vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss:

Dataskyddsombud för Winther Wireless AB / Winther Bredband

Morten Winther
Email: dataskyddsombud(x)wintherwireless.se (byt ut x med @) 
Eller
dataskyddsombud(x)wintherbredband.se ( byt ut x med @)

Vi hanterar det mesta per email, vänligen maila oss i första hand.